Tieto lisää varmuutta – opiskelua työn ohessa

21.12.2021

Tärkeä osa Tampereen Konepajat Oy:n yrityskulttuuria on omien työntekijöiden arvostaminen korkealle. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi henkilöstön ammatillisen kehittymisen mahdollistamista. TKP:n tytäryhtiö Riikonen Group Oy:ssa työskentelevä Timo Kinnunen on opiskellut työnsä ohessa ahkerasti.

Tampereen Konepajat Oy:n tytäryhtiö Riikonen Group Oy toimii Ylöjärvellä ja Kihniössä. Kihniön yksikkö toimittaa hitsattuja, koneistettuja ja maalattuja rakenteita. Yksikössä on sertifioitu ISO9001, ISO14001 sekä lisäksi ISO3834-2, joka on hitsaussertifikaatti.

Timo Kinnunen kävi lukion Siilinjärvellä ja valmistui vuonna 1999. Armeijan jälkeen opinnot jatkuivat kone- ja tuotesuunnittelun parissa Kuopion Ammattikorkeakoulussa. Insinööriksi hän valmistui vuonna 2005, jonka jälkeen tie Savosta johti Pirkanmaalle ja Kihniöön. Timon ensimmäinen työtehtävä insinööriksi valmistumisen jälkeen oli Riikonen Group Oy:llä, missä työnjohtotehtävät sisälsivät koneistusta, kokoonpanoa ja maalausta. Tästä alkoi ura, joka jatkuu edelleen samalla työantajalla.

Viisi vuotta myöhemmin tehtävä muuttui työnjohtotehtäviin ylähallissa, jossa Riikonen Group valmistaa hitsattuja rakenteita esikäsittelyineen. Tässä vaiheessa Timo huomasi, että johtaminen vaatii hitsaustietämyksen lisäystä. Vuonna 2015 hän suoritti silmämääräisen tarkastuksen pätevyystutkinnon, VT2-kurssin. Tiedonjano kasvoi ja vuonna 2017 Timolla oli myös kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-tutkinto suoritettuna.

Timolla on riittänyt nälkää tiedon kasvattamisessa ja tällä hetkellä hänellä on kansainvälisen hitsausinsinöörin IWE-tutkinto meneillään. Tämä vaatii työn ohessa opiskelun takia paljon oman vapaa-ajan käyttöä ja aikataulutusta, koska neljästä osa-alueesta koostuva opiskelu on suoritettava hyväksytysti 8 kuukaudessa. Kukin osa-alue käsittää useamman kirjan, joista pidetään tentti. Joissakin osa-alueissa on laboratoriotyö ja koulutuksen loppuvaiheessa seminaariesitys. Lähipäiviä Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa on jokaisessa jaksossa 2–3 viikkoa.

Mikä Timoa motivoi työn ohessa opiskelemaan? ”Kyllä se on oma sisäinen motivaatio oppia lisää, koska koen että tieto auttaa päätöksenteossa. Lisäksi työnantajan esittämät mahdollisuudet lisätiedon hankintaan rohkaisivat minut tälle tielle. Olen todella tyytyväinen valitsemaani polkuun ja se on jatkanut kasvuaan hyvin motivoivalla tavalla.”

Tampereen Konepajat Oy:n yrityskulttuuri on työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita arvostava ja kunnioittava. Tampereen Konepajat Oy ja sen yhtiöt pyrkivät korkeaan teknologiaan, korkeaan laatuun ja olemaan paras toimittaja rajatuille markkinasegmenteille.